Počet záznamů: 1

Evoluce morálky

 1. 1.
  0370200 - FLU-F 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hříbek, Tomáš
  Evoluce morálky.
  [Evolution of Morality.]
  Z evolučního hlediska. Pojem evoluce v současné filosofii. Praha: Filosofia, 2011, s. 171-206. ISBN 978-80-7007-358-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/08/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Darwinism * altruism * egoism * ethical naturalism * metaethics * moral antirealism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie sleduje vliv darwinismu na etiku ve třech oblastech: v různých preskriptivních projektech, které se snažily vyvodit nějaké normativní závěry z faktů o evoluci; v deskriptivních projektech, které nabízejí hypotézy o tom, že morální jednání koření v naší evoluční minulosti; a v metaetice, kde darwinismus nejspíš vede k jisté formě morálního antirealismu, ačkoli nutně nepodkopává platnost našich morálních závazků.

  This study covers the impact of Darwinism on ethics in three different areas: in a variety of prescriptive projects which attempted to derive normative conclusions from the facts about evolution; in descriptive projects which offer hypotheses about the rous of moral behavior in our evolutionary past; and in metaethics, where Darwinism possibly leads to a form of moral anti-realism, though it does not necessarily undermine the validity of our moral commitments.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204070