Počet záznamů: 1

Darwinismus a formy kreacionismu

 1. 1.
  0370199 - FLU-F 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hříbek, Tomáš
  Darwinismus a formy kreacionismu.
  [Darwinism and the Forms of Creationism.]
  Z evolučního hlediska. Pojem evoluce v současné filosofii. Praha: Filosofia, 2011, s. 21-73. ISBN 978-80-7007-358-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/08/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Darwinism * theory of evolution * creationism * intelligent plan * Catholic theology * naturalism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Stať analyzuje tři typy kreacionismu: "vědecký" kreacionismus, populární v evangelikálních kruzích, teorii "inteligentního plánu" a varianty katolické doktríny. Všechny varianty kreacionismu jsou neslučitelné s povahou přírodní vědy a její naturalistickou metafyzikou.

  This study analyzes three types of creationism: "scientific" creationism popular in evangelical circles, the theory of "intelligent design", and several varieties of the Catholic doctrine. All these versions of creationism are incompatible with the nature of natural science and its naturalistic metaphysics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204069