Počet záznamů: 1

Proti metodě: Karel Kosík o architektuře a urbanismu

 1. 1.
  0370176 - FLU-F 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hříbek, Tomáš
  Proti metodě: Karel Kosík o architektuře a urbanismu.
  [Against Method: Karel Kosík on Architecture and Urbanism.]
  Myslitel Karel Kosík. Praha: Filosofia, 2011 - (Hrubec, M.; Pauza, M.; Zumr, J.), s. 225-249. ISBN 978-80-7007-354-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Karel Kosík * marxism * Heidegger * architecture * urbanism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Český filosof Karel Kosík přešel od marxistické kritiky ideologie k heideggerovským "dějinám bytí", což se projevilo i v jeho pozdních názorech na architekturu a urbanismus. Místo konkrétní historické analýzy nabízí adoraci minulosti, která nikdy neexistovala.

  The Czech philosopher Karel Kosík retreated from a Marxist critique of ideology to Heideggerian "history of Being", which is also manifest in his later views of architecture and urbanism. Instead of a concrete historical analysis he offers an adoration of the past that never was.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204052