Počet záznamů: 1

Nitro a záhada hyletické vrstvy

 1. 1.
  0370131 - FLU-F 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ritter, Martin
  Nitro a záhada hyletické vrstvy.
  [The Inwardness and the Mystery of Hyletic Stratum.]
  Filosofický časopis. Roč. 59, č. 7 (2011), s. 81-99 ISSN 0015-1831
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: corporeality * phenomenology * sense perception
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie je věnována Patočkovu přístupu k tělu. Po stručném představení základních rysů Patočkovy tematizace těla se studie podrobně věnuje relevantním pasážím z dosud nepublikovaných rukopisů, které Patočka psal během druhé světové války, a ukazuje v nich zajímavý pokus o rozvinutí a překonání Husserlovy transcendentální fenomenologie, který se opírá právě o fenomén těla. Zvláštní pozornost je věnována Patočkovu rozboru smyslového vnímání a také spekulativnějším úvahám, které se o tento rozbor opírají. V tomto kontextu je tematizován také problém tzv. "hyletické vrstvy".

  The paper pursues transformations of Jan Patocka's approach to the body and corporeality and tries to pinpoint its problematic aspects. It also presents a systematic interpretation of sketchy analyses of corporeality, as they appear in Patocka's wartime manuscripts methodically based on transcendental phenomenology. Special attention is paid to Jan Patocka's considerations on the sensory perception, and also to his more spekulative ideas inspired by these refl ections. In this context, we concentrate on the problem of the so called "hyletic stratum".
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204022