Počet záznamů: 1

Unikátní komentář na spis "De universalibus" Jana Wyclifa

 1. 1.
  0370129 - FLU-F 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pavlíček, Ota
  Unikátní komentář na spis "De universalibus" Jana Wyclifa.
  [The Unique Commentary on the John Wyclif's Treatise "De universalibus“.]
  Filosofický časopis. Roč. 58, č. 6 (2010), s. 942-947 ISSN 0015-1831
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB900090903
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Stephanus of Palecz * John Wyclif * universals * commentary * medieval philosophy * Prague University
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Recenzní studie zabývající se obsahovou náplní předmluvy k nově vydané edici unikátního Komentáře na traktát De universalibus Jana Wyclifa, jehož autorem je patrně Štěpán z Pálče, a významem Komentáře jako takového.

  A critital review which deals with the content of the introductory study to the newly published edition of the unique Commentary on the treatise De universalibus of John Wyclif, whose author is apparently Stephan de Palecz, and with the significance of the Commentary as such.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204020