Počet záznamů: 1

Buddhismus a ekologická etika

 1. 1.
  0370015 - OU-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Holba, Jiří
  Buddhismus a ekologická etika.
  [Buddhism and Ecological Ethics.]
  Nový Orient. Roč. 66, č. 2 (2011), 39–43 ISSN 0029-5302
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: Buddhist Ecological Ethics
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Tento text se zabývá ekologickou problematikou z pohledu raného buddhismu. Nastiňuje názory některých současných badatelů na otázky spjaté s buddhistickou ekologickou etikou a její případnou aplikaci na ekologické záležitosti současné doby.

  The article touches the questions of the relation Buddhism and ecological ethics. It offers a survey of current writing within the area of Buddhist environmental ethics and examines the possibility of establishing an authentic Buddhist response to contemporary environmental problems.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203937