Počet záznamů: 1

Republika sociologů: zlatá éra české sociologie v meziválečném období a krátce po druhé světové válce

 1. 1.
  0370004 - SOU-Z 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Nešpor, Zdeněk
  Republika sociologů: zlatá éra české sociologie v meziválečném období a krátce po druhé světové válce.
  [A Republic of Sociologists. The Golden Age of Czech Sociology in the Interwar Period and Shortly after the Second World War.]
  Praha: Scriptorium, 2011. 308 s. ISBN 978-80-87271-48-3
  Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Czech sociology * history of sociology * Czechoslovakia
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kniha analyzuje vývoj české sociologie od samých počátků v pozdním 19. století do dočasné likvidace oboru po komunistickém převratu v roce 1948. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány kořenům a počátkům české sociologie, vlivu T. G. Masaryka a jeho následovníků, třem hlavním meziválečným sociologickým školám, úloze českých sociologů při vzniku slovenské sociologie a situaci české sociologie v období druhé světové války a krátce po ní. Autor zdůrazňuje relativně velký rozsah a pluralitu této sociologické tradice, je si však soičasně vědom i jejích slabých míst.

  The book analyses evolution of Czech sociology from it very beginnings in the late 19th century to its temporary extinction after the communist coup d’état in 1948. Particular chapters describes roots and origins of Czech sociology, impact of T. G. Masaryk and his followers, three main interwar sociological schools, role of Czech sociologists in founding of Slovakian sociology and the situation of Czech sociology during the WWII and shortly after. The author emprasise relative wide extent and plurality of the sociological tradition, but he is also avare of its weak points.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203928