Počet záznamů: 1

Kolapsy vs. přírodní katastrofy

 1. 1.
  0369990 - GFU-E 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kozák, Jan
  Kolapsy vs. přírodní katastrofy.
  [Collapses vs. natural disasters.]
  Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha: Academia, 2011 - (Bárta, M.; Kovář, M.), s. 637-674. ISBN 978-80-200-2036-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: anthropogenic collapses * natural disasters * earthquakes * volcanism
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

  Prvních 24 příspěvků pojednává o antropogenních kolapsech od pravěku až do současnosti. Druhá část (6 přispěvků) je věnována přírodním katastrofám. Soubor prací demonstruje, že zatímco kolapsy způsobené člověkem mohou vypovídat o stavu a budoucím vývoji vyšetřované civilizace, pro přírodní katastrofy takový příčinný vztah chybí.

  First 24 contributions deal with anthropogenic collapses related to world civilization from prehistory up to out times. The second part of contributions (6 items) introduce natural disasters . It is demonstrated that whilst the manmade collapses may predicate present state of the considered civilization and its future development, for natural disasters such relation is missing.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203918