Počet záznamů: 1

Prostorová kognice a schizofrenie

 1. 1.
  0369967 - FGU-C 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fajnerová, Iveta - Rodriguez, M. - Horáček, J. - Brom, C. - Čeplová, Z. - Bureš, Jan - Vlček, Kamil
  Prostorová kognice a schizofrenie.
  [Spatial cognition and schizophrenia.]
  Psychiatrie. Roč. 15, Suppl.2 (2011), s. 15-22 ISSN 1211-7579
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR(CZ) GA309/09/0286; GA ČR(CZ) GA309/09/1053; GA MŠk(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spatial cognition * schizophrenia * cognitive impairment * hidden goal task * place avoidance on rotating arena
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  Práce pojednává o prostorovém chování člověka a popisuje základní kognitivní procesy zapojené během navigace prostředím. Vývoj testů prostorové kognice od zvířecích modelů až k využití virtuální reality umožnilo popsat neuronální základy prostorové kognice. Experimentální část práce se zaměřuje na virtuální verzi testu hledání skrytého cíle (lidská analogie Morrisova vodního bludiště) a jeho využití při stanovení kognitivního deficitu u pacientů se schizofrenií

  Aim of this paper is to describe cognitive processes involved during spatial navigation in humans. Various testing methods developed first for animal models later advanced using virtual reality helped to clarify the neuronal bases of spatial cognition. Experimental part presents the virtual version of the Hidden goal task (analogy of Morris water maze) used to assessment of cognitive deficit in schizophrenia patients
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203902