Počet záznamů: 1

Z evolučního hlediska - úvod

 1. 1.
  0369790 - FLU-F 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Havlík, Vladimír - Hříbek, Tomáš
  Z evolučního hlediska - úvod.
  [From the Evolutionary Point of View – foreword.]
  Z evolučního hlediska. Pojem evoluce v současné filosofii. Praha: Filosofia, 2011, s. 11-17. ISBN 978-80-7007-358-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/08/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: evolution * philosophy of science * philosophy of mind * ethics * epistemology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Kolektivní monografie je první českou publikací, jež systematicky mapuje vliv moderní evoluční teorie na klíčové oblasti filosofie – filosofii vědy a mysli, etiku a teorii poznání. V první části publikace autoři usilují o vyjasnění vědeckého statusu teorie evoluce: T. Hříbek jejím srovnáním s různými formami kreacionismu a V. Havlík analýzou formy univerzálních principů evoluce. Ve druhé části se J. Hvorecký věnuje pokusům o naturalizaci mentálních stavů, zatímco T. Hříbek zkoumá předpoklady a důsledky darwinistických koncepcí etiky. Studie J. Noska a Z. Parusnikové v posledním oddílu knihy jsou věnovány evoluční teorii poznání.

  The collective monograph From an Evolutionary Point of View is the first Czech publication which systematically maps the impact of modern evolutionary theory on the main areas of philosophy - philosophy of science and mind, ethics and epistemology. In the first section the authors try to clarify the scientific status of the theory of evolution: T. Hříbek compares it with various forms of creationism and V. Havlík analyses the forms of universal evolutionary principles. In the second section J. Hvorecký deals with the naturalization of mental states and T. Hříbek examines the presuppositions and consequences of the Darwinian conceptions of ethics. The two studies in the last section of the book by J. Nosek and Z. Parusnikova focus on the evolutionary theory of knowledge.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203777