Počet záznamů: 1

Popperova darwinistická epistemologie

 1. 1.
  0369789 - FLU-F 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Parusniková, Zuzana
  Popperova darwinistická epistemologie.
  [Popper's Darwinian Epistemology.]
  Z evolučního hlediska. Pojem evoluce v současné filosofii. Praha: Filosofia, 2011, s. 253-291. ISBN 978-80-7007-358-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: epistemology * Darwinism * falsification
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Popperův hlavní výzkumný zájem o růst vědění ho inspiroval k tomu, aby uvážil paralely mezi evolucí vědění a darwinovskou interpretací přirozeného výběru. V prvním případě je reakcí na problém pokus o adaptaci. Na teoretické úrovni Popper vyzývá ke kritické, přísně falsifikační odpovědi na výzvy.

  Popper's preoccupation with the growth of knowledge inspired him to consider a parallel between the evolution of knowledge and the Darwinian interpretation of the natural selection. In the first case, the response to a problem is an adaptation attempt. On the theoretical level, Popper campaigns for a critical, strictly falsificationist response to challenges.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203776