Počet záznamů: 1

Raýmanova osobnost ve světle jeho fondu v Literárním archivu Památníku národního písemnictví

 1. 1.
  0369737 - USD-C 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štrbáňová, Soňa
  Raýmanova osobnost ve světle jeho fondu v Literárním archivu Památníku národního písemnictví.
  [Personality of the Czech chemist Bohuslav Raýman as reflected in his papers kept at the literary archive of the Museum of Czech literature.]
  Práce z dějin Akademie věd. Roč. 3, č. 2 (2011), s. 161-182 ISSN 1803-9448.
  [Bohuslav Raýman (1852-1910), badatel, učitel a organizátor vědy. Praha, 13.10.2010 -]
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00630801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: history of chemistry * international contacts of Czech science * Czech-Indian relations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Dopisy zachované ve fondu B. Raýmana v Literárním archivu Památníku národního písemnictví dokládají bohaté kontakty tohoto českého chemika s předními evropskými a mimoevropskými vědci: s německými chemiky F.A. Kekulé a E. Fischerem, s francouzskými chemiky C. Friedelem a C. Wurtzem a s indickým chemikem Agornathem Chattopadhyaya a mnoha dalšími. Dopisy některých českých intelektuálů, kupř. J. Vrchlického nebo K. Světlé ukazují Raýmanovu spjatost s českým kulturním prostředím. Tato korespondence i jiné doklady poskytují nové poznatky k dějinám české vědy i k jejím mezinárodním kontaktům na rozhraní 19. a 20. stol.

  Letters kept among the papers of the Czech chemist B. Raýman in the Literary Archive of the Museum of Czech Literature indicate the rich contacts of Raýman with foremost European and non-European scholars: the German chemists F.A. Kekulé and E. Fischer, the French chemists C. Friedel and C. Wurtz, the Indian chemist Agornath Chattopadhyaya and many others. The letters of some Czech intellectuals, like the writers J. Vrchlický and K. Světlá, show Raýman’s connections with the Czech cultural environment. This correspondence and other documents offer new knowledge related to the history of Czech science and also its international contacts at the turn of the 19th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203735