Počet záznamů: 1

Čítanie pod povrchom textu a čítanie významov

 1. 1.
  0369670 - SLU-S 2012 RIV SK slo J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Čítanie pod povrchom textu a čítanie významov.
  [Reading below the surface of the text and discerning the meaning.]
  Slovenská literatúra. Roč. 58, č. 4 (2011), s. 369-373 ISSN 0037-6973
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Liba, Peter * literary anthropology * the Communicative School of Nitra
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Príspevok vymedzuje metodologický profil nitrianskeho literárneho bádateľa P. Libu pri príležitosti jeho narodenín a špecifikuje jeho antropologický a kulturologický prínos pre slovenské literárne myslenie.

  Written to mark the 80th birthday anniversary of P. Liba, the literary scholar of Nitra, the paper generates his methodological profile as well as his anthropological and culturological contribution to Slovak literary thought.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203682