Počet záznamů: 1

Vysokomolekulární polymerní nosiče léčiv odvozené od dendrimerů a jejich konjugáty s léčivy pro léčbu zejména pevných nádorů

 1. 1.
  0369663 - UMCH-V 2012 RIV cze P - Patentový dokument
  Etrych, Tomáš - Chytil, Petr - Strohalm, Jiří - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  Vysokomolekulární polymerní nosiče léčiv odvozené od dendrimerů a jejich konjugáty s léčivy pro léčbu zejména pevných nádorů.
  [High-molecular polymeric carriers of medicaments derived from dendrimers and conjugates thereof with medicaments for treating especially solid tumors.]
  2011. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 20.10.2011. Číslo patentu: 302830
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500806; GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: polymer conjugates * doxorubicin * drug targeting
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302830.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302830.pdf

  Předložené řešení se týká vysokomolekulárních vodorozpustných polymerních nosičů léčiv a jejich konjugátů s léčivy, odvozených od dendrimerů na bázi poly(amidoaminového) a 2,2-bis(hydroxymethyl)propionového dendrimeru, na jejichž koncové amino nebo hydroxyskupiny jsou přes konce řetězce navázány prostřednictvím biodegradovatelných spojek semitelechelické kopolymery N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu (HPMA). Tyto nosiče a konjugáty umožňují cílený transport zejména protinádorových léčiv do pevných nádorů, u kterých je zajištěna biodegradabilita, a s tím spojené řízené uvolňování léčiva a následná eliminace polymerního nosiče z organizmu. Účinek polymerního nosiče konjugovaného s kancerostatikem je zaměřen na cílenou terapii nádorových onemocnění v humánní medicíně.

  The present invention relates to water-soluble high-molecular polymeric carriers of medicaments and their conjugates with medicaments, derived from dendrimers based on poly (amidoamine) and 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic dendrimer, the amino and hydroxy end groups of which are attached to semitelechelic copolymers of N-(2 hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) through the mediation of biodegradable spacers. The polymer carriers and conjugates of the present invention enable targeted transport notably of anticancer medicaments into solid tumors in which biodegradation, the associated controlled drug release and subsequent elimination of polymer carrier from the organism are provided. The efficiency of the polymer carrier conjugated with a cancerostatic is directed to targeted therapy of human tumors.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203676