Počet záznamů: 1

Způsob separace vodíku z plynných směsí

 1. 1.
  0369658 - UMCH-V 2012 RIV cze P - Patentový dokument
  Pientka, Zbyněk
  Způsob separace vodíku z plynných směsí.
  [Separation method of hydrogen from gaseous mixtures.]
  2011. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 02.11.2011. Číslo patentu: 302850
  Grant CEP: GA ČR GA104/09/1165
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polymer foam * hydrogen separation
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302850.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302850.pdf

  Způsob separace vodíku z plynných směsí spočívá v tom, že plynná směs s libovolným obsahem vodíku se přivádí do uzavřeného prostoru, v němž je polymerní pěna obsahující nekomunikující póry. Vzhledem k tomu, že parciální tlak vodíku v pórech polymerní pěny je nižší, proniká vodík do pórů. Plynná směs odcházející z uzavřeného prostoru je proto o tento vodík chudší. Přívod plynné směsi do uzavřeného prostoru lze přerušit v době, kdy odcházející směs má stejné složení jako přiváděná plynná směs nebo dříve. Potom se v uzavřeném prostoru sníží tlak a díky vyrovnávání parciálního tlaku vodíku se vodík uvolňuje z polymerní pěny a je možné ho jímat pro další použití. Jeho koncentrace je přitom vyšší než ve výchozí směsi.

  In the present invention, there is disclosed a method of separation of hydrogen from gas mixtures, said method consisting in that a gas mixture with an arbitrary amount of hydrogen is introduced into a closed space in which polymer foam containing non-communicating pores is disposed. Owing to the fact that the hydrogen partial pressure in pores of the polymer foam is lower, hydrogen penetrates into the pores. Hence, the gas mixture leaving the closed space is deficient in hydrogen. The supply of the gas mixture into the closed space can be interrupted at the time when the leaving mixture is of the same composition as the introduced gas mixture or earlier. Then the pressure in the closed space is decreased and, due to the balance of its partial pressure, hydrogen is liberated from the polymer foam and can be received for further use. Its concentration is higher than in the starting gas mixture.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203671