Počet záznamů: 1

Romantický obraz lidové kultury jako základ novodobého folklorismu

 1. 1.
  0369632 - UEF-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Uhlíková, Lucie - Pavlicová, M.
  Romantický obraz lidové kultury jako základ novodobého folklorismu.
  [Romantic picture of folk culture as the basis for modern folklorism.]
  Folia ethnographica. Roč. 45, č. 1 (2011), s. 3-16 ISSN 0862-1209
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: folklore * folklorism * folk culture * tradition * romanism * folklove * ethnocultural tradition * fakelore
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Studie se mj. zabývá fenoménem folklorismu, jeho teoretickým zpracováním a hlavními etapami vývoje. Centrem pozornosti je však především jeho podoba, která už více než dvě staletí vychází z romantické představy venkova a jeho obyvatel a v těchto rysech je nosná i v současnosti.

  The paper deals with the phenomenon of folklorism, its theoretic evaluation and the main stages of its evolution.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203652