Počet záznamů: 1

Geologický a botanický význam přírodní památky Branické skály (Praha) a její současný stav

 1. 1.
  0369626 - BU-J 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vítková, Michaela - Kolbek, Jiří - Budil, P.
  Geologický a botanický význam přírodní památky Branické skály (Praha) a její současný stav.
  [Geological and botanical importance of the Branické skály Nature Monument (Prague) and its recent contiditon.]
  Natura Pragensis. Roč. 20, - (2010), s. 88-103 ISSN 0862-366X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: thermophilous vegetation * fossils * management
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Byl vyhodnocen stav všech přirozených výchozů i umělých odkryvů horninami silurského až spodnodevonského stáří v PP Branické skály. Bylo nalezeno 217 druhů cévnatých rostlin, z toho 32 zařazených do Červeného seznamu ČR. Byly vyhodnoceny vegetační změny ve srovnání s prací Kubíkové (1983) a vytvořena mapa aktuální vegetace. Byl navržen optimální management chráněného území.

  The Branické skály Nature Monument presents a very important, although discontinuous geological section that exposes the rocks of Silurian up to the Lower Devonian age, including an auxiliary section to the global stratotype of Ludlow/Přídolí series. 217 species of vascular plants were found. The fragmentary developed grassland vegetation is documented by only one phytocoenological relevé of the association Koelerio macranthae-Stipetum joannis. The map of actual vegetation and proposed management are given.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203646