Počet záznamů: 1

Ptáci - Aves

 1. 1.
  0369557 - UBO-W 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šťastný, K. - Hudec, K. - Albrecht, Tomáš - Bejček, V. - Bureš, S. - Cepák, J. - Čapek, Miroslav - Čihák, K. - Flousek, J. - Holáň, V. - Honza, Marcel - Hromádko, M. - Klápště, J. - Kloubec, B. - Král, M. - Klvaňa, P. - Klvaňová, A. - Lumpe, P. - Procházka, Petr - Sedláček, O. - Schröpfer, L. - Sitko, J. - Škopek, J. - Viktora, L. - Weidinger, K.
  Ptáci - Aves.
  [Birds - Aves.]
  2. přeprac. a dopl. - Praha: Academia, 2011. 1190 s. Fauna ČR, 30. ISBN 978-80-200-1834-2. ISSN 0430-120X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: birds * Czech Republic
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001573182&local_base=NKC

  Dvousvazková monografie Fauna ČR Ptáci 3/I & 3/II zahrnuje nejnovější vědecké poznatky o všech 150 druzích řádu pěvců doposud zjištěných na našem území. Oproti prvnímu vydání knihy jsou texty o jednotlivých druzích ptáků zcela přepracovány a aktualizovány novými autory i některými členy původního autorského týmu. Nechybí ani zařazení nově oddělených druhů pěvců jakými jsou např. budníček iberský, nebo vrána šedá. Druhové texty obsahují části Rozšíření druhu, Taxonomie, Popis, Rozměry, Poznávání v přírodě, Výskyt v ČR, Tah, Prostředí, Hnízdění, Význam a Cizopasníci.

  The new two-volume set contains much significant new material including 150 extensively revised species accounts. The text has been substantially updated by both new authors and members of the original editorial team. Many sections have completely been rewritten to take into account new scientific information that has become available since the first edition of the monograph was published. New material for split species such as Iberian Chiffchaff and Hooded Crow has also been added. Each breeding passerines species is described in full, with entries on distribution, taxonomy, description, measurements, field identification, species distribution in the Czech Republic, movements, habitat, breeding, importance of species to man, and parasites.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203591