Počet záznamů: 1

Jedinec v běhu světa. Zamyšlení nad Hegelovým pojetím

 1. 1.
  0369503 - FLU-F 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Parusniková, Zuzana
  Jedinec v běhu světa. Zamyšlení nad Hegelovým pojetím.
  [The individual in the course of the world.]
  Filosofický časopis. Roč. 59, č. 3 (2011), s. 235-250 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Hegel * individual * absolute * course of the world
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek zkoumá Hegelovo pojetí místa individua v běhu dějin, odehrávajícím se na podloží sebeutváření absolutna. Zaměřuje se na Hegelovu Fenomenologii ducha a ukazuje, že Hegelova filosofie představuje velkolepý pokus o sjednocení jedinečnosti a naplnění neosobního, dynamicky se uskutečňujícího absolutního principu.

  The paper considers the place of the individual in the course of history which unfolds on the ground of the self-realisation of the absolute. The focus is on Hegel's Phenomenology of Spirit, in which Hegel presents a grand attempt at uniting the full development of peculiarity and uniqueness with the fulfillment of an impersonal, dynamically-realising, absolute principle.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203551