Počet záznamů: 1

Spory o čest kroměřížských měšťanů v 16. století (Sonda do právních poměrů biskupského rezidenčního města)

 1. 1.
  0369493 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Janiš, Dalibor
  Spory o čest kroměřížských měšťanů v 16. století (Sonda do právních poměrů biskupského rezidenčního města).
  [The Disputes over Honour of the Citizens of Kroměříž in the 16th Century. A Probe into a Legal Affairs of the Episcopal Residential Town.]
  Spory o čest ve středověku a raném novověku. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010, s. 151-170. Země a kultura ve střední Evropě, 16. ISBN 978-80-86488-74-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: honour * legal history * towns
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek je věnován rychtářské knize města Kroměříže, tak zvanému Oderykovu registru. Tento pramen obsahuje spory o čest ze druhé poloviny 16. století a jde o výjimečný pramen k historii města Kroměříže v předbělohorském období.

  The paper deals with mayor’s book of the town of Kroměříž, so called Oderyk’s Register. This source contains disputes over honour from the second half of the 16th century and it is an exceptional source to the history of the town of Kroměříž in the pre-White-Mountain period.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203543