Počet záznamů: 1

Vliv ovzduší dálnice D1 na okolní smrkové porosty

 1. 1.
  0369448 - UEK-B 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Skácel, F. - Müllerová, Tereza - Cudlín, Pavel - Tekáč, V.
  Vliv ovzduší dálnice D1 na okolní smrkové porosty.
  [Atmosphere near the Highway D1 and Its Effect on Neighbouring Spruce Forest Stands.]
  Chemické listy. Roč. 105, č. 10 (2011), s. 778-785 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1A6/108/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: highway * air quality * damage to trees * Norwey spruce * Ozone * NOx
  Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
  Impakt faktor: 0.529, rok: 2011
  http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2011_10_778-785.pdf http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2011_10_778-785.pdf

  V blízkosti velmi dopravně vytížené dálnice D1, v blízkosti Prahy, byly měřeny v různých vzdálenostech (40 – 900m) koncentrace ozónu a NOx v ovzduší a ve srážkách. Mimo to byl proveden odhad jejich vlivu na zdravotní stav porostů smrku ztepilého (Pice abies (L.) Karst.). Atmosférická měření prokázala vliv pohybujících se automobilů na kvalitu ovzduší pouze do vzdálenosti 50m. Ačkoliv nebyly nalezeny žádné statisticky významné rozdíly v parametrech korun smrku ztepilého, byly na ploše A1, která se nachází pouze 40m od dálnice, nalezeny některé ukazatele dlouhodobé stresové zátěže.

  Ozone and NOx concentrations in the ambient air and rainfall were measured in different distances (40900 m) from heavy-traffic-loaded highway D1 near Prague. In addition, their influence on the health of Norwegian spruce (Pice abies (L.) Karst.) forest stands was estimated. Atmospheric measurement proved that only vehicles moving up affect the air quality in a distance up to 50 m. Though no statistically significant differences in crown parameters were found, some indicators of long-term stress impact showed a big stress load on the site A1 situated only 40 m from the highway.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203506