Počet záznamů: 1

Mezi historií a slavistikou. Zamyšlení nad problémy české historické slavistiky

 1. 1.
  0369374 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vlček, Radomír
  Mezi historií a slavistikou. Zamyšlení nad problémy české historické slavistiky.
  [Between history and Slavic studies. Reflection on problems Czech historical Slavic studies.]
  Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011 - (Pospíšil, I.; Šaur, J.), s. 191-199. ISBN 978-80-210-5434-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History of Science * Slavic studies * Historiography * History of Central and East Europe
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie je věnována genezi a vývoji české historické slavistiky. Sleduje její přínos pro českou historiografii a upozorňuje na negativa jejího nahrazování dějinami střední, východní a jihovýchodní Evropy.

  The study examines the genesis and development of Czech historical Slavic studies. It tracks its contributions to Czech historiography and points out the negative aspects of its replacement in the history of central, eastern and south-eastern Europe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203454