Počet záznamů: 1

Rusko-české polemiky a panslavismus 19. století

 1. 1.
  0369360 - HIU-Y 2012 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Vlček, Radomír
  Rusko-české polemiky a panslavismus 19. století.
  [Russian-Czech Polemics and Pan-Slavism in the 19th Century.]
  Východná dilema strednej Európy. Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2010 - (Ivantyšynová, T.), s. 30-42. ISBN 978-80-970376-1-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Russia * Pan-Slavism * History of ideas * 19th Century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie je příspěvkem k otázce přináležitosti Ruska do Evropy. Sleduje formování myšlenky slovanské vzájemnosti v českém a ruském prostředí, komparuje je a zaměřuje se na odlišnosti v pojetí panslavismu.

  The study is a contribution to the question of Russia's affiliation with Europe It tracks the formation of ideas of Slavic reciprocity in the Czech and Russian environment, compares it and focuses on the differences in the attitudes towards pan-Slavism.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203443