Počet záznamů: 1

Odpověď na "Několik poznámek" Petra Mareše (Ke knize o obsazování předbělohorských krajských hejtmanství)

 1. 1.
  0369239 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sterneck, Tomáš
  Odpověď na "Několik poznámek" Petra Mareše (Ke knize o obsazování předbělohorských krajských hejtmanství).
  [The answer to "Some notices" of Petr Mareš (On the book about the staffing of provincial offices before the Battle of White Mountain).]
  Český časopis historický. Roč. 109, č. 3 (2011), s. 551-556 ISSN 0862-6111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History * Offices * Polemics
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek je součástí polemiky s Petrem Marešem o obsazování raně novověkých krajských úřadů v období před bitvou na Bílé Hoře.

  The article is a part of the polemic with Petr Mareš about the stuffing of early modern provincial offices in the period before the battle of White Mountain.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203356