Počet záznamů: 1

Brněnští měšťané v písemných pramenech přemyslovského období, Část I. do roku 1278

 1. 1.
  0369207 - ARUB-Q 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Procházka, Rudolf
  Brněnští měšťané v písemných pramenech přemyslovského období, Část I. do roku 1278.
  [The burghers of Brno in the written sources of the Přemyslid period. Part I, until 1278.]
  Brno v minulosti a dnes. Roč. 24, - (2011), s. 35-88 ISSN 0524-689X
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/1966
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Late Middle Ages * Brno * burghers * editions
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek představuje edici všech známých písemných pramenů, které uvádějí brněnské měšťany do r. 1278. Tato jména se objevují jen v listinách, pokud obsah listiny se týká osoby žijící v Brně, je uveden stručný regest.

  The article constitutes an edition of all known written references to Brno burghers up to 1278. These names appear exclusively in documents, so when the document concern directly person living in Brno, a brief regesta is attached.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203330