Počet záznamů: 1

Pogledi Čeha na Bosnu i Hercegovinu u 1878. i 1908. godini

 1. 1.
  0369193 - HIU-Y 2012 RIV BA scr, scc, ger M - Část monografie knihy
  Hladký, Ladislav
  Pogledi Čeha na Bosnu i Hercegovinu u 1878. i 1908. godini.
  [Czech Perception of Bosnia and Herzegovina in 1878 and 1908.]
  Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918. 1. vyd. Sarajevo: Filozofski fakultet - Sarajevski univerzitet, 2011, s. 325-332. ISBN 978-9958-625-20-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Bosnia and Herzegovina * Austria-Hungary * history * Czech-Bosnian relations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Poglavlje u knjizi analizira odnos Čeha i češke politične elite k Bosni i Hercegovini u razdoblju, kada je bila ova zemlja pod austro-ugarskom upravom. Osnovna pažnja u tekstu je orijentirana na 1878. godinu, kada je Bosnu i Hercegovinu okupirala austro-ugarska vojska i na 1908. godinu, kada je habsburška monarhija Bosnu i Hercegovinu anektirala.

  This chapter of the book analyzes the attitudes of the Czech public and political elite towards Bosnia and Herzegovina in the period when the country was under the administration of the Austro-Hungarian authorities. The primary focus is on the year 1878 when Bosnia and Herzegovina was occupied by the Austro-Hungarian army and the year 1908 when the Habsburg monarchy annexed Bosnia and Herzegovina.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203317