Počet záznamů: 1

K pravopisu českých textů z konce 18. století (vybrané texty J. Rulíka)

 1. 1.
  0369183 - UJC-A 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Spinková, Stanislava
  K pravopisu českých textů z konce 18. století (vybrané texty J. Rulíka).
  [On Orthography of Czech Texts from the End of the 18th Century (Selected Works of J. Rulík).]
  Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010 - (Čornejová, M.; Rychnovská, L.; Zemanová, J.), s. 376-385. ISBN 978-80-7294-508-5.
  [Dějiny českého pravopisu. Brno (CZ), 23.09.2010-25.09.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Jan Nepomuk Josef Rulík * 18th Century * Travel Book * Czech Orthography
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek se věnuje jednomu Rulíkovu vlastnímu českému textu a překladu cestopisu německé provenience. Soustřeďuje se na pravopisné jevy a stupeň adaptace slov cizího původu.

  The paper deals with a Rulík´s own Czech text and with translation of a travel book of German provenance. It concentrates on orthographical phenomena and degree of adaptation of words of foreign origin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203309