Počet záznamů: 1

Životní strategie bakterií ve vysokohorských půdách Himálaje

 1. 1.
  0369176 - BC-A 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kuchtová, B. - Pavelcová, T. - Krištůfek, Václav - Řeháková, Klára
  Životní strategie bakterií ve vysokohorských půdách Himálaje.
  [Life strategies of bacterial communities in alpine soils of Himalayas.]
  Živa. Roč. 59, č. 6 (2011), s. 264-265 ISSN 0044-4812
  Grant CEP: GA ČR GD206/08/H044; GA MŠk LC06066; GA AV ČR IAA600050802
  Grant ostatní:GAJU(CZ) 138/2010/P; CNR(IT) SPICs 4876
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521; CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: bacterial communities * alpine soils * Himalayas
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Celkové počty bakterií v půdách pohoří Ladak (Indie) nejsou ovlivněny polštářovitou rostlinou Thylacospermum caespitosum (čeledˇ hvozdíkovité, tzv. inženýr ekosystému) a nadmořskou výškou (4 600 – 5 900 m n.m.), ale tyto dva faktory ovlivňují složení mikrobiálního společenstva. Získaná data rozšířila znalosti o r/K strategii heterotrofních bakterií půd v alpínském a subniválním pásu Himálaje, kde doposud nebyla provedena na toto téma žádná studie.

  Total number of bacteria in soils of Mountains Ladakh (India) are not affected by cushion plant Thylacospermum caespitosum (family Caryophyllaceae, the ecosystem engineer) and altitude (4,600 - 5,900 m nm), but these two factors affect the composition of microbial communities. The data obtained extend the knowledge of r/K strategy of heterotrophic bacteria in soils of Himalayas, which has not yet been made.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006736