Počet záznamů: 1

Český jazykový atlas. Dodatky

 1. 1.
  0369126 - UJC-A 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Balhar, Jan - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Přadková, Petra - Spinková, Stanislava - Šipková, Milena
  Český jazykový atlas. Dodatky.
  [Czech Linguistic Atlas. Supplements.]
  Praha: Academia, 2011. 580 s. ISBN 978-80-200-1967-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Czech language * dialects * linguistic atlases * indices * questionnaire
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Publikace představuje materiálové a metodické zdroje Českého jazykového atlasu (1–5) a přináší další údaje k Atlasu jako celku: 1. Charakteristiky obcí informují o geografické poloze, o podobě jména obce v příslušném dialektu, o počtu obyvatel, o jejich zaměstnání, o uchování dialektu atd. 2. Je představen explorátorský program a Dotazník pro výzkum českých nářečí, poprvé je zveřejněn zvláštní dotazník pro výzkum slangismů mladé generace ve městech. 3. Dialekty jsou prezentovány audiozáznamy na dvou CD se 70 ukázkami; ty jsou k dispozici i ve formě dialektologického přepisu. Přepisům předchází kapitola o dialektech a jejich rozdělení, jsou připojeny charakteristiky dialektismů obsažených v ukázkách. 4. Důležitou kapitolou jsou rejstříky. Rejstřík jazykových dokladů zahrnuje jak jazykové jevy evidované na mapách, tak všechny další doklady jevů, k nimž se v Atlasu na mapách nepřihlíží. 5. Obsažena je bibliografie oboru po r. 1968. Jsou zde zastoupeny též diplomové a disertační práce z univerzit.

  The work represents the last, sixth volume of the Czech Linguistic Atlas, which concludes the atlas project as a whole. While the previous five volumes contained language maps and commentaries, the sixth volume, titled Supplements, gives further important information about the work as a whole: 1. brief historical, demographic and social characteristics of the villages investigated; 2. information on the exploratory programme, including the questionnaires on the basis of which the research (both in villages and towns/cities) was carried out; 3. audiorecordings of dialect speech on two CDs (Bohemia; Moravia and Silesia) and its transcription, with a quite new description of characteristic features of dialect groups, subgroups and types, based mainly on the presented dialect extracts; 4. index of dialectisms; 5. bibliography of Czech dialectology starting from 1968.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203269