Počet záznamů: 1

Veřejný prostor jako architektonický a sociální problém

 1. 1.
  0369125 - UDU-I 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Kratochvíl, Petr
  Veřejný prostor jako architektonický a sociální problém.
  [Public space as an architectural and social problem.]
  Architektúra a urbanizmus. Roč. 45, 3/4 (2011), s. 105-125 ISSN 0044-8680
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP409/11/2220
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: architecture * public space
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie se pokouší kategorizovat metodologické přístupy v rámci současné diskuze o veřejném prostoru, poukázat na klíčové momenty v jeho vývoji a nabídnout několik pozitivních příkladů originálních architektonických děl formujících veřejný prostor.

  The study attempts to categorize the methodological approaches within the contemporary discussion on public space, to point out key moments in its development and to offer several positive examples of original architectural works related to public space.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203268