Počet záznamů: 1

Myslet ze šťastného těla

 1. 1.
  0369113 - FLU-F 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Koubová, Alice
  Myslet ze šťastného těla.
  [On thinking from cheerful body.]
  Filosofický časopis. Roč. 59, č. 1 (2011), s. 91-112 ISSN 0015-1831
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/10/1164
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: maternal- infantile body * joy * post-structuralism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Zkušenost těla mateřského-dětského, která je primárně šťastná a bez problémů, nabízí možnost myslet produkci smyslu mimo metafyziku přítomnosti, jakož i mimo lacanovsky inspirovanou ideu nekonečného pohybu v řádu symbolična. Ukážeme styčné body tohoto popisu s myšlenkami D. Winnicotta a zároveň uvedeme dva momenty, v nichž se uvedený popis od Winnicottovy koncepce výrazně liší.

  Experience of maternal-children body, which is primarily cheerful and without problems, offers the possibility to think the production of sense beyond methaphysics of the presence as well as beyond the lacan inspired idea of the infinity motion in the symbolical order. We show resonnaces as well as divergence of our schema with ideas of D.Winnicott.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203258