Počet záznamů: 1

Výhradně pro pány tvorstva?

 1. 1.
  0369016 - UEF-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Altman, Karel
  Výhradně pro pány tvorstva?.
  [Exclusively for Lords of Creation?.]
  Národopisný věstník. 36/68/, č. 2 (2009), s. 36-52 ISSN 1211-8117
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Inns * Female Staff * Female Emancipation * Free Time * Prostitution * Czech Lands in the 19th and 20 th century
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Zatímco ještě hluboko v 19. století ženy směly navštívit hostinský podnik pouze výjimečně a vždy v doprovodu svých manželů či otců, případně jiných příbuzných, během 20. století se zde začaly objevovat pravidelně. Přispěla k tomu i organizovanost žen ve spolcích a sdruženích, které měly sídla právě v hostincích. Zejména intelektuálky a umělkyně a podle jejich vzoru i ženy z další vrstev pak stále častěji ve dvojicích i samy vyhledávaly vhodná hostinská zařízení, především kavárny.

  While in the 19th century women were allowed to enter an inn only exceptionally and exclusively in the company of their husbands, fathers or other male relatives, in the 20th century they started to appear here regularly. Women associated in clubs and societies and held their meetings in inns. Particulary female intellectuals and artists followed by other strata of woman in twos or alone more and more often sought out suitable facilities, especially coffee houses.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203189