Počet záznamů: 1

Lineární programování a geografické informační systémy

 1. 1.
  0369012 - UIVT-O 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Matonoha, Ctirad
  Lineární programování a geografické informační systémy.
  [Linear programming and Geographic Information Systems.]
  Metody umělé inteligence v geoinformatice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011 - (Voženílek, V.; Dvorský, J.; Húsek, D.), s. 105-115. ISBN 978-80-244-2945-8
  Grant CEP: GA ČR GA201/09/1957; GA ČR GA205/09/1079
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: optimalizace * lineární programování * simplexová metoda * dopravní problém
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

  V příspěvku jsou uvedeny základními pojmy z oblasti optimalizace a úloh lineárního programování, které patří mezi speciální případy optimalizačních úloh. S úlohami lineárního programování se setkáváme v mnoha vědních oborech a aplikacích, např. v ekonomii, operačním výzkumu, výpočetních vědách, medicíně, inženýrství, geografických systémech a jinde. Stručně je uvedena simplexová metoda pro řešení těchto problémů včetně příkladu. Podrobněji je popsán dopravní problém, který patří mezi nejjednodušší příklady lineárního programování.

  In the contribution, fundamental concepts from optimization and linear programming problems as a special case of optimization problems, are mentioned. Linear programming problems arise in many scientific disciplines and applications, e.g. in economics, operational research, computational science, medicine, engineering, geographic systems, etc. The simplex method for solving these problems including an example is briefly mentioned. Transportation problem, which belongs among the simplest examples of linear programming problems, is descibed in more detail.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203187