Počet záznamů: 1

Netradiční materiál, neobvyklý předmět. Opomíjený segment kostěné industrie mladší doby bronzové

 1. 1.
  0368934 - ARUB-Q 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Parma, D. - Kala, J. - Nývltová Fišáková, Miriam - Rašková Zelinková, M.
  Netradiční materiál, neobvyklý předmět. Opomíjený segment kostěné industrie mladší doby bronzové.
  [Non-traditional material and non-traditional object. A neglected sort of the Late Bronze Age bone.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 63, č. 1 (2011), s. 136-150 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Late Bronze Age * anthropology * bone industry
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příspěvek prezentuje dvojici artefaktů vyrobených z lidských kostí, pocházející z různých lokalit mladší doby bronzové na Moravě. Vzhledem k jistým formálním shodám jsou dále prezentovány nálezy hlazených a vrtaných artefaktů podobného stáří, vyráběných ovšem z mnohem běžnějšího materiálu, kostí koně a tura. Z prozatím nepočetných publikací podobných předmětů pravěkého původu se zdá, že mezi nimi jsou artefakty funkčně interpretovatelné jako brusle či skluznice saní, stejně jako artefakty zcela odlišné funkce, užívané jako hladidla na kůži či jinak.

  The work presents a pair of artefacts made from human bones and originating from various locations in Late Bronze Age in Moravia. Due to certain formal congruence, also finds of smoothed and drilled artefacts of a similar age are presented, which are however made from more common material such as horse or ox bone. From a smaller amount of publications on similar artefacts of prehistoric origin published thus far, it appears that these also include items that can functionally be interpretd as skates or sled runners, as well as artefacts of an entirely different fiction, used as hide burnishers, or other.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203135