Počet záznamů: 1

Statistická inference v GIS

 1. 1.
  0368914 - UIVT-O 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Fabián, Zdeněk
  Statistická inference v GIS.
  [Statistical Inference for GIS.]
  Metody umělé inteligence v geoinformatice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011 - (Voženílek, V.; Dvorský, J.; Húsek, D.), s. 127-142. ISBN 978-80-244-2945-8
  Grant CEP: GA ČR GA205/09/1079
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: charakteristiky dat * těžiště * s-variance * skalární skór
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  V práci jsou studována data generovaná z rozdělení šikmých a nebo s těžkými konci, která nelze charakterizovat střední hodnotou a rozptylem. Zavádí se skalární skór, těžiště a s-variance, jejichž odhady jsou použity pro popis různých vlastností datových souborů.

  In the work are studied the data generated from the distribution which are skewed diagonal and / or heavy tailed, which cannot be characterized by the mean value and variance. We introduce a scalar score, centre of gravity and s-variance of a distribution whose estimates are used for the description of various properties of the data sets.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203121