Počet záznamů: 1

Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny

 1. 1.
  0368869 - BU-J 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sádlo, Jiří - Petřík, Petr - Boublík, Karel - Rychtařík, P. - Šímová, I.
  Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny.
  [Habitats, vegetation and flora of the Hradčanské stěny rocks (Doksy region, northern Bohemia): causes of diversity.]
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 46, č. 1 (2011), s. 17-38 ISSN 1211-5258
  Grant CEP: GA MŠk LC06073; GA AV ČR IAAX00050801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: boreal forest * Red list * relict
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Zjistili jsme, že Hradčanské stěny jsou unikátní floristicky (rekordních 27% flóry je v Červeném seznamu), biogeograficky (nápadná účast boreokontinentálních a alpsko-baltických druhů) a historicky (skalní a lesní biotopy bez vlivu zemědělské kolonizace včetně lesní pastvy). Časové změny vegetace byly studovány s využitím starších floristických prací.

  The flora and its environmental determinants (i.e. spatial pattern, area, geomorphological features of sand- stone rocks and indicator values of vascular plants) in a sandstone area in northern Bohemia were studied. The study site has been acknowledged as a unique area from the conservation point of view (27% of the rock flora consists of Red List species), biogeographic status, history (the area was only temporarily settled) and geomorphological and geological diversity (sandstone pseudokarst). The basicity of the rocks was shown to be the most important factor in species distribution. Temporal changes were assessed based on comparison of a recent floristic survey with older bota nical works. It seems that many ruderal species appear in the current flora as a result of human pressure. Some conservation management to prevent increasing erosion of rocks is recommended and legislative pro- tection is urgently needed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203090