Počet záznamů: 1

(Ne)přirozený svět?

 1. 1.
  0368821 - UDU-I 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Lahoda, Vojtěch
  (Ne)přirozený svět?.
  [(Un)natural world?.]
  Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu. Řevnice: Arbor vitae, 2011 - (Rousová, H.), s. 201-222. ISBN 978-80-87164-64-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Protectorate * Seven in October * Pavel Kropáček * blackout * Jindřich Chalupecký * Zdeněk Tůma
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Analýza českého výtvarného umění 1939-1945 z hlediska světa, v němž na první pohled jako by bylo vše "normální", ale pod touto slupkou je cosi hrozivého a zlověstného. "Unheimlich" (Freud) charakter některých děl je ukázán na fotografiích Josefa Sudka, Miroslava Háka, Karla Ludwiga a autorských knihách Jiřího Severa. Je sledována přitažlivost obyčejných věcí a předmětů (Karel Černý, Alois Wachsman) a zvěcnění figur (Bohumír Matal).

  An analysis of Czech visual art 1939-1945 from the point of view of the world, in which at first glance is all "normal", however under this peel there is something frightening and sinister. On the photographs of Josef Sudek, Miroslav Hák, Karel Ludwig and authorship-books by Jiří Sever the Freud´s notion "unheimliche" (uncanny) is demonstrated. The attraction of common and everyday things and objects is studied (Karel Černý, Alois Wachsman) as well as objectiveness of figures in paintings of František Gross or Bohumír Matal.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203057