Počet záznamů: 1

P. Joannes Kraus SJ jako poëta - Marianophilus

 1. 1.
  0368780 - FLU-F 2012 RIV SK cze, lat M - Část monografie knihy
  Svatoš, Martin
  P. Joannes Kraus SJ jako poëta - Marianophilus.
  [P. Joannes Kraus SJ as poëta - Marianophilus.]
  Decus Sapientiae. Sambucus. Supplementum III. Trnava: FF Trnavskej univerzity v Trnave, 2011 - (Buzássyová, L.; Juríková, E.; Sipekiová, N.), s. 216-233. ISBN 978-83-7490-446-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: P. Johann Kraus SJ * poetry * Jesuits in Bohemia
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Příspěvek charakterizuje literární činnost česko německého jezuity Johanna Krause - latinského a německého spisovatele. Hlavní část díla se zabývá jeho latinskými básněmi k poctě Panny Marie a jejího zázračného obrazu v Jičíně. Tyto básně jdou zde editovány.

  The contribution deals with the literature activities of the Czech-German Jesuit Johann Kraus - a Latin and German writer. The main part deals with his Latin poetry devoted to the honor of Virgin Mary and her miraculous picture in Jičín. These poems are editted at the end of the paper.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203027