Počet záznamů: 1

Rétoři na moři a pomeranč v refektáři neboli Umění elokvence P. Johanna Krause SJ

 1. 1.
  0368778 - FLU-F 2012 RIV CZ cze, lat J - Článek v odborném periodiku
  Svatoš, Martin
  Rétoři na moři a pomeranč v refektáři neboli Umění elokvence P. Johanna Krause SJ.
  [Orators at Sea and Orange in the Refectory or the Art of Eloquence of Father Johann Kraus SJ.]
  Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Roč. 50, č. 1 (2010), s. 169-191 ISSN 0323-0562
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: P. Johann Kraus SJ * conceptual sermons * rhetoric * Jesuits in Bohemia
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Biografická studie představuje jezuitu Johanna Krause, středoškolského učitele, univerzitního profesora, kazatele, básníka, prozaika a misionáře. Autor podává přehled jeho díla a jako přílohu otiskuje Krausovu řeč pronesenou před studenty rétoriky.

  This biographic study presents the Jesuit Johann Kraus, secondary school teacher, university professor, preacher, poet, writer, and missionary. The author presents an overview of his work and in appending provides an edition of his rhetoric performance for incoming students of rhetoric.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203026