Počet záznamů: 1

Hodnocení průběhu korozního poškození metodami akustiské emise a nelineární ultrazvukové spektroskopie

 1. 1.
  0368750 - UT-L 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kober, Jan - Převorovský, Zdeněk
  Hodnocení průběhu korozního poškození metodami akustiské emise a nelineární ultrazvukové spektroskopie.
  [Corrosion damage evaluation by acoustic emission monitoring and nonlinear elastic wave spectroscopy testing.]
  Defektoskopie 2011 NDE for Safety. Brno: University of Technology Brno, 2011 - (Pazdera, L.; Mazal, P.), s. 273-280. ISBN 978-80-214-4358-7.
  [NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 /41./. Ostrava (CZ), 09.11.2011-11.11.2011]
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FR-TI1/274
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: acoustic emission (AE) * nonlinear elastic wave spectroscopy (NEWS) * corrosion
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Rozvoj lokálního korozního poškození konstrukcí může vést k závažným poruchám a případně i k neopravitelnému poškození celých konstrukčních částí. Zabezpečení spolehlivého provozu konstrukce je zásadní tam, kde porucha může vést k ohrožení zdraví a velkým ekonomickým ztrátám, tj. především v energetickém, chemickém a leteckém průmyslu. Tato práce se zabývá využitím metod akustické emise a nelineární ultrazvukové spektroskopie při detekci a monitorování korozního poškození. Akustická emise byla sledována in situ v průběhu korozního procesu. Mezi korozními zkouškami bylo provedeno měření metodou nelineární vlnově modulační spektroskopie (NWMS). Bylo zjištěno, že intenzita akustické emise souvisí s aktuální dynamikou korozního procesu a že rozsah korozního poškození dobře koresponduje s nelineárními parametry zjištěnými metodou NWMS. Obě metody zároveň umožňují detekci únavového poškození, takže tvoří univerzální systém pro nedestruktivní inspekci konstrukcí.

  The development of local corrosion damage can lead to serious malfunctions and even to irreparable damage to whole structural parts. A reliable operation of a structure has to be secured, if a failure can cause health hazards and significant economic losses, i.e. in power, chemical and aerospace industry. This work is dealing with the application of acoustic emission method and a NEWS method for detection and monitoring of corrosion damage growth. The acoustic emission was recorded in situ during corrosion process. The measurement by NWMS method was performed in between corrosion tests. It was observed that the current dynamics of a corrosion process was determined by AE and that the amount of corrosion damage was corresponding to the nonlinear parameters obtained by NWMS. Both methods have already been used for fatigue damage evaluation therefore they form a universal system for non-destructive structural inspection.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203010