Počet záznamů: 1

O možnosti zesilování aerodynamických budících sil při snížení výkonu lopatkového stroje

 1. 1.
  0368748 - UT-L 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jonáš, Pavel
  O možnosti zesilování aerodynamických budících sil při snížení výkonu lopatkového stroje.
  [On the possibility of the exciting force amplification at the reduced power output of a turbine.]
  Interaction and Feedbacks 2011. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2011 - (Zolotarev, I.), s. 13-18. ISBN 978-80-87012-37-6.
  [Interaction and feedbacks 2011. Praha (CZ), 29.11.2011-30.11.2011]
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: unsteady flow of wet steam * CTA measurements * effect of reduced output of a turbine
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Nestacionární proudění mokré páry v NT stupni turbíny 210MW bylo zkoumáno pomocí anemometru se šikmým otáčivým žhaveným drátkem. Informativně byl vyšetřen vliv snížení výkonu stroje na pole rychlosti a teploty.

  Unsteady wet steam flow was investigated at the LP stage of the 210 MW turbine by means of a single rotary inclined hot-wire anemometer. Preliminary study was done of the effect of reduced power output of the engine on the velocity field and the temperature one.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203009