Počet záznamů: 1

Njegošova hrobka na Lovćenu: proměny a reinterpretace místa paměti v kontextu sukcesivních politických, ideologických a nacionálních projektů, 1845-2010

 1. 1.
  0368722 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šístek, František
  Njegošova hrobka na Lovćenu: proměny a reinterpretace místa paměti v kontextu sukcesivních politických, ideologických a nacionálních projektů, 1845-2010.
  [The Tomb of Njegoš on Mount Lovćen: Transformations and Re-Interpretations of a "lieu de mémoire" in the Context of Successive Political, Ideological and Nation-Building Projects, 1845-2010.]
  Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i, 2011 - (Hlavačka, M.), s. 392-422. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i, Řada A - Monographia, 38. ISBN 978-80-7286-186-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: nationalism * lieux de mémoire * Balkans
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Text se zabývá sukcesivními architektonickými změnami a ideologickými reinterpetacemi, spojenými s hrobkou černohorského vladaře a nejvýznamnějšího jihoslovanského básníka 19. století Petra II. Petroviće Njegoše od roku 1845 po současnost.

  The chapter outlines the successive architectural changes, ideological appropriations and re-interpretations of the tomb of the Montenegrin ruler and important South Slavic poet Petar IInd Petrović Njegoš since 1845 until present.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202990