Počet záznamů: 1

Elektrodynamické vlastnosti supravodičů

 1. 1.
  0368715 - FZU-D 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Jirsa, Miloš
  Elektrodynamické vlastnosti supravodičů.
  [Electrodynamic properties of superconductors.]
  Fyzika nízkých teplot II část. Praha: Matfyzpress, 2011 - (Skrbek, L.), s. 398-435. ISBN 978-80-7378-168-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: vortex * vortex pinning * type-II superconductors * critical fields * B-T diagram
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  V této kapitole je zaveden koncept supravodivého víru a jeho vlastností v klasických i vysokoteplotních supravodičích druhého druhu, včetně vlivu planární struktury některých těchto materiálů. S dynamikou vírů souvisí pojem hranice ireversibity, hranice tání supravodivé mřížky a další charakteristiky B-T diagramu. Jsou popsány typické upínací defekty vyskytující se v moderních supravodičích a jejich projevy v magnetizačních a dalších procesech. Nakonec jsou zmíněny typické projevy granulární struktury polykrystalických supravodičů.

  The concept of a vortex is introduced, together with its characteristics in classical and high-/T/_c type-II superconductors, including the effect of the planar structure of the new compounds. Dynamics of vortices elucidates concepts of irreversibility line, melting line and other features of the vortex B-T phase diagram. Pinning defects of typical types observed in modern superconductors are presented together with their typical display in magnetization and other processes. At the end a few words on the role of granular structure in polycrystalline superconductors are added.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202985