Počet záznamů: 1

Ztráta historické paměti v důsledku umělého přejmenování krajiny

 1. 1.
  0368705 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hlavačka, Milan
  Ztráta historické paměti v důsledku umělého přejmenování krajiny.
  [The loss of historical memory as the result of artificial rename of the landscape.]
  Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i, 2011 - (Hlavačka, M.), s. 528-550. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i, Řada A - Monographia, 38. ISBN 978-80-7286-186-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: places of memory * lost of historical memory * Bohemia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Vědecké přejmenování české krajiny je zde demonstrováno jako zdařilý pokus o vymazání staré německé paměti po roce 1945.

  Scientific rename the of Czech landscape is demonstrated as a successful attempt to erase the old “German” memory after 1945.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202977