Počet záznamů: 1

Místa paměti a jejich „místo“ v historickém a společenském „provozu“

 1. 1.
  0368700 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hlavačka, Milan
  Místa paměti a jejich „místo“ v historickém a společenském „provozu“.
  [So-called places of memory and their place in the historical and social practice.]
  Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i, 2011 - (Hlavačka, M.), s. 10-21. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i, Řada A - Monographia, 38. ISBN 978-80-7286-186-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: places of memory * social communication * collective memory
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Teoretická úvaha nad konceptem tzv. míst paměti a jejich místu v historickém, historiografickém a sociálním bádání a sociální praxi.

  Theoretical considerations about the concept of so-called places of memory and their impact in the historical, historiographical and social research and practice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202974