Počet záznamů: 1

Divadlo světa

 1. 1.
  0368571 - UDU-I 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Lahoda, Vojtěch
  Divadlo světa.
  [The theatre of the world.]
  Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu. Řevnice: Arbor vitae, 2011 - (Rousová, H.), s. 146-156. ISBN 978-80-87164-64-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Protectorate * Seven in October * Médea * chorus * Elegy
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie se zabývá divadelní stylizací, citacemi divadla a chápání světa jako divadla v českém výtvarném umění za protektorátu. Představuje fotografie Karla Ludwiga, Zdeňka Tmeje a Václava Chocholy z prostředí divadla a baletu, sleduje zájem o divadelní inscenovanost v obrazech Františka Jiroudka, Josefa Lieslera, Františka Muziky, Zdenka Rykra, ale také o postavy z commedie dell´arte (F. Tichý, Vojtěch Tittelbach).

  The essay focuses on theatre stylization, on quoting theatre and on the vision of the world as a theatre in Czech visual art during the Protectorate (1939-1945). The article shows the photographs of Karel Ludwig, Zdeněk Tmej and Václav Chochola from theatre and ballet, and deals with theatre-like staging in paintings of František Jiroudek, Josef Liesler, František Muzika, Zdenek Rykr, as well as with figures from commedie dell´arte (František Tichý, Vojtěch Tittelbach).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202875