Počet záznamů: 1

Historikovo dilema: Otakar Odložilík a otázka exilu

 1. 1.
  0368491 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pánek, Jaroslav
  Historikovo dilema: Otakar Odložilík a otázka exilu.
  [The dilemma of a historian: Otakar Odložilík and the issue of exile.]
  Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha: Karolinum, 2011 - (Hasil, J.; Hrdlička, M.), s. 49-57. ISBN 978-80-246-1925-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Czech Lands * USA * historiography * exile
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek pojednává o problematice dvojího exilu (1939 a 1948) a jeho odrazu v životě a díle vynikajícího českého historika a amerického bohemisty Otakara Odložilíka (1899-1973).

  The article deals with the issue of double exile (1939 and 1948) in the life and work of a prominent Czech historian and American educator in Czech studies Otakar Odložilík (1899-1973).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202822