Počet záznamů: 1

Vilém z Rožmberka. Politik smíru

 1. 1.
  0368479 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pánek, Jaroslav
  Vilém z Rožmberka. Politik smíru.
  [Vilém of Rožmberk. A Politician of reconciliation.]
  2., rozšířené vydání. - Praha: Academia, 2011. 543 s. ISBN 978-80-200-2029-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Czech Lands * Nobility * Patronage * Rožmberk/Rosenberg family * Politics
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Životopis Viléma z Rožmberka (1535-1592) představuje nejvýznamnějšího českého státníka 16. století a předního mecenáše architektury, výtvarného umění, literatury, hudby a školství. Na původním pramenném výzkumu založená monografie vystihuje podstatné stránky české a středoevropské společnosti a kultury v době intenzivní recepce renesančního životního stylu.

  The biography of Vilém of Rožmberk (1535-1592) deals with the most prominent Czech statesman and patron of architecture, art, literature, music and public education. Based on an original archive research the monography interpretes important issues of the Czech and Central European society and culture in the period of a strong reception of Renaissance life style.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202812