Počet záznamů: 1

Śląsk wczesnonowożytny w czeskich podręcznikach dziejów państwa i prawa

 1. 1.
  0368467 - HIU-Y 2012 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Pánek, Jaroslav
  Śląsk wczesnonowożytny w czeskich podręcznikach dziejów państwa i prawa.
  [Raně novověké Slezsko v českých kompendiích dějin státu a práva.]
  Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego. Wrocław: UWr, 2010 - (Konieczny, A.; Jurek, P.), s. 149-159. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo, 3270/311. ISBN 978-83-229-3160-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Silesia * Czech historiography * history of state and law
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studium poddaje analizie przemiany poglądów czeskich i niemieckich historyków prawa na temat dziejów Śląska od XVI do XVIII wieku.

  The study analyzes the interpretation of the 16th-18th-century Silesian history by leading Czech and Czech-German law historians during the 19th and 20th centuries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006717