Počet záznamů: 1

Klecany. Raně středověká pohřebiště

 1. 1.
  0368460 - ARU-G 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Profantová, Naďa - Stránská, Petra - Hájek, Martin - Likovský, Jakub - Kyselý, René - Kočárová, R. - Kočár, P. - Březinová, Helena - Hošek, Jiří - Ottenwelter, Estelle - Kloužková, A. - Hanykýř, V. - Bartuška, M. - Lisá, Lenka
  Klecany. Raně středověká pohřebiště.
  [Klecany. Early medieval burial grounds.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha: Praha: Epocha, 2010. 220 s. ISBN 978-80-87365-40-3; ISBN 978-80-7425-052-1
  Grant CEP: GA ČR GA404/05/0232; GA ČR GA404/09/1135; GA AV ČR KJB800020901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508; CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: early medieval * Bohemia * social elite * burial grounds
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Kniha předkládá výsledky speciálních analýz materiálu z Klecan, konkrétně fyzické antropologie, paleopatologie, paleogenetiky, paleozoologie, paleobotaniky, textilu, nožířských technik a keramického těsta, mikrogeomorfologie. Zároveň předkládá podrobnou dokumentaci černobílou i barevné fotografie včetně mikrofotografií ke všem hrobům.

  The book presents the results of special analyses of the material from Klecany, namely physical anthropology, paleopathology, paleogenetics, paleozoology, paleobotany, textile, cutlery techniques and ceramic paste, microgeomorphology. At the same time detailed black-and-white documentation and colour photographs including microphotographs for all graves are presented.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202798